W trakcie epidemii osoby starsze powinny być szczególnie chronione. Znaczna część seniorów w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań. Caritas zapewnia samotnym i ubogim seniorom pomoc żywnościową zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład opiekę psychologiczną.

Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom: specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów, itp.). Zakres pomocy jest uzgadniany na poziomie diecezjalnym, w zależności od rozpoznanych potrzeb i dostępności wolontariuszy. Dodatkowe wsparcie ze strony Caritas Polska ma na celu zwiększenie zasięgu udzielanej
pomocy.

Nie tylko pomoc materialna!
„Koperta życia Caritas” to nowa akcja Caritas i Fundacji Biedronki, skierowana do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a pośrednio także do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia domownika seniora. Pomoże medykom i zwiększy poczucie bezpieczeństwa seniorów. Podczas interwencji pogotowia kontakt z pacjentem może bowiem być utrudniony, a dzięki „Kopercie życia Caritas” załoga karetki będzie miała wgląd w przygotowane wcześniej,
sprawdzone informacje, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy choremu.

Facebook