Krajowi eksperci dyskutowali o najskuteczniejszych terapiach w leczeniu chorych na koronawirusa. Za punkt wyjścia posłużyły najnowsze publikacje naukowe.

Prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński w porozumieniu z Ministrem Zdrowia dr. Adamem Niedzielskim, w celu monitorowania obecnej sytuacji dotyczącej skuteczności leczenia COVID-19, zwołał kolejne spotkanie z krajowymi ekspertami, w ramach którego omówione zostały najnowsze wyniki badań oraz ich wpływ na dalsze leczenie chorych z COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Andrzej Horban – główny doradca premiera do spraw COVID-19, prof. Krzysztof Tomasiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
UM w Lublinie oraz prof. Robert Flisiak – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

W ramach dyskusji prof. Krzysztof Tomasiewicz, odniósł się do badania zaprezentowanego na łamach “New England Journal of Medicine”, które, jak podkreślił: „wpisują się w nurt prac, jednoznacznie nierozstrzygających o skuteczności wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Osocze, podawane w ramach badania dr Ventura Simononovich’a charakteryzowało się dużą rozbieżnością przeciwciał, co może mieć znaczący wpływ na wyniki końcowe. Ponadto analiza statystyczna, oparta na tak małej grupie uczestników, może prowadzić do niedoskonałych wniosków”.

Osocze ozdrowieńców

W podobnym tonie najnowsze doniesienia skomentował prof. Robert Flisiak: „Dotychczas wszystkie publikacje dotyczące wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych z COVID-19 nie dawały stuprocentowego potwierdzenia, ale też nie zanegowały z całą pewnością skuteczności wykorzystywania tej terapii, w związku z czym publikacja argentyńskich badaczy nie dodaje merytorycznie nic nowego”. Jednocześnie prof. Flisiak podkreśla istotę wspomagającego podania osocza u pacjentów we właściwym momencie terapii. Wyniki te
potwierdzają wnioski z rejestru SARS-ter, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, które ma szansę uzyskać dofinansowanie Agencji Badań Medycznych i może stanowić krajowy rejestr terapii covidowych w Polsce. Na ostateczne wyniki badań, które będą w stanie z całą pewnością potwierdzić skuteczność wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 lub jej brak będziemy musieli
jeszcze poczekać – komentuje prof. Andrzej Horban.
Jak podsumowali zgodnie zebrani eksperci, leczenie remdesivirem i osoczem ozdrowieńców nadal wydają się metodami, które powinny być uwzględnione w standardzie leczenia COVID-19, przy jednoczesnej bieżącej weryfikacji badań w tym zakresie.

 

(źródło: Głos Seniorów)

Facebook