Jak przygotować się do teleporady?

Jak przygotować się do teleporady?

Podczas pandemii rozwinęły się narzędzia telemedycyny. Informatyzacja sprawia, że kontakt z lekarzem, uzyskanie e-recepty czy e-skierowania może odbywać się zdalnie. Teleporada służy wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, a od jej przebiegu zależy dalsze...
Facebook