Każdy chce zachować sprawność jak najdłużej. Dzięki temu człowiek jest bardziej samodzielny w czynnościach dnia codziennego, bardziej aktywny, w lepszym stanie fizycznym i psychicznym.

Aktywność ruchowa – to jeden z najważniejszych czynników, które opóźniają proces starzenia. Można powiedzieć, że przedłuża młodość.

Dlaczego? Ponieważ wpływa nie tylko na kondycję, ale na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów w ciele człowieka.

Przede wszystkim ćwiczenia działają kościotwórczo, zwiększają przemianę materii w okostnej i aparacie więzadłowym. Zwiększają także masę mięśniową. Jest to bardzo ważne ze względu na większe narażenie na osteoporozę  w starszym wieku. Poprzez lepszą koordynację i równowagę zmniejsza się ryzyko upadków – a przez to unika złamań i innych kontuzji, które mogą być w pewnym wieku bardzo niebezpieczne.

Regularny ruch – to także zwiększenie wydolności oddechowej, krążeniowej, czyli zmniejsza się podatność na niektóre choroby, takie jak nadciśnienie czy choroba wieńcowa.

Aktywnością fizyczną możemy można zminimalizować skutki już istniejących chorób i niesprawności oraz uniknąć wielu schorzeń. A przede wszystkim poprawić swoją jakość życia – będąc człowiekiem samodzielnym i niewymagającym pomocy. Wręcz przeciwnie – taką pomoc możemy jeszcze nieść innym.

Gimnastyka osób starszych powinna być dostosowana do ich możliwości, sprawności, stanu układu krążenia, oddechowego oraz istniejących chorób. Ćwiczyć można indywidualnie lub grupowo – z pewnością wspólna gimnastyka jest większą motywacją i seniorzy chętniej biorą w niej udział.

Niewskazane są ćwiczenia siłowe i szybkościowe, wymagające dużej koordynacji ruchowej. Powinno unikać się skoków, zwisów, skłonów. Za to ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, z zastosowaniem różnych przyborów (piłki, szarfy, woreczki) mogą zdziałać wiele dobrego dla organizmu.

Celem gimnastyki dla seniorów jest:

  • wzmocnienie siły mięśni
  • poprawienie koordynacji ruchów i równowagi
  • poprawienie wydolności tlenowej

Intensywność ćwiczeń powinna być taka, aby odbywały się one na poziomie 40-60% rezerwy częstości skurczów serca, a wg skali Borga (jest to dwudziestostopniowa skala ciężkości odczuwania wysiłku fizycznego) wysiłek powinien być na poziomie 11-13 punktów. Nie powinny początkowo przekraczać 10 – 15 min., z czasem, stopniowo można ten czas wydłużyć.

Decydując się na gimnastykę trzeba pamiętać o odpowiednim stroju. Powinien być luźny, nie krępujący ruchów, przewiewny, a buty muszą stabilnie obejmować stopę i być wygodne.

Prawidłowa gimnastyka dla osób starszych charakteryzuje się tym, że:

  • trener wydaje polecenia zrozumiałe dla wszystkich,
  • pozostawia uczestnikom możliwość wyboru tempa ćwiczeń,
  • następuje dozowanie wysiłku, który rośnie stopniowo aż do punktu kulminacyjnego, po czym łagodnie spada,
  • ćwiczenia wykonywane są spokojnie i powoli, aby uniknąć urazów ,
  • przeprowadzane są systematycznie i nie bezpośrednio po posiłku,
  • odpoczynek ma charakter bierny (siad, leżenie) – seniorzy mają spowolniony proces odnowy po wysiłku. /krymia
Facebook