Instytut Rozwoju Zrównoważonego dla seniorów

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego. Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi. Wierzymy, że idea rozwoju zrównoważonego jest właściwą alternatywą dla naszego społeczeństwa, naszej gospodarki...

Czy musimy moknąć?

Piszę w imieniu wszystkich seniorów, którzy robią zakupy w markecie Kaufland przy ul. Morskiej i tych, którzy nie mają samochodów. W związku z tym korzystamy z usług komunikacji miejskiej. I tutaj pojawia się problem związany z przystankiem komunikacji miejskiej, a...

Akademia Seniora

Instytut Rozwoju Zrównoważonego w 2014 roku założył pierwszą w Koszalinie Akademię Seniora.   Pomysł zrodził się z potrzeb samych seniorów, które były przedmiotem badań ankietowych Instytutu. Przyjrzeliśmy się problemowi bliżej i ustaliliśmy, że w Koszalinie,...
Facebook